ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Η  έγκαιρη  ανεύρεση  μπορεί  να  αυξήσει  την  πιθανότητα  επιβίωσης,  αλλά  αυτό δεν  έχει  ακόμα  αποδειχθεί  αναμφισβήτητα.

Η  θεραπεία  μπορεί  να  περιλαμβάνει  χειρουργική  αντιμετώπιση,  ακτινοβολία  και  χημειοθεραπεία,  είτε  χωριστά  είτε  σε  συνδυασμό.
Η  θεραπεία  χρειάζεται  να  προσαρμοστεί  στο  κάθε  άτομο  χωριστά  και  εξαρτάται  από  τον  τύπο  και  το  στάδιο  της  πάθησης.

Σγχείρηση

Η  εγχείρηση  για  την  αφαίρεση  του  καρκίνου  του  πνεύμονα  είναι  δυνατή  μόνο  σε λίγες  περιπτώσεις.  Δεν  είναι  κατάλληλη  σε  περιπτώσεις  που  ο  καρκίνος  έχει  εξαπλωθεί  σε  άλλα  όργανα  του  σώματος  ή  βρίσκεται  σε  μια  περιοχή  του  πνεύμονα  που  κάνει  την  αφαίρεση  του  αδύνατη.

Ακτινοβολία  και/ή  χημειοθεραπεία  μπορεί  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  ελαττώσουν  το  μέγεθος  των  όγκων  πριν  την  εγχείρηση  ή  σαν  καταπραϋντική  θεραπεία  σε  προχωρημένα  στάδια  της  πάθησης. Η  χημειοθεραπεία  έχει  θεραπευτικά  αποτελέσματα  μόνο  σε  ένα  περιορισμένο  αριθμό  περιπτώσεων  (~5%).

 Έχετε κάποια ιστορία σχετική με πνευμονοπάθεια που θα θέλατε να τη μοιραστείτε;

  
Επισκεφτείτε τη σελίδα με τις μαρτυρίες και προσθέστε τη δική σας.